Príslušenstvo

Adapter Adapter Adapter
Zberač A
Zberač B
Zberač C
Zberač tekutiny z hladiny.
Zberač tekutiny z hladiny.
Zberač tekutiny z hladiny.
Adapter    
Adaptér zberača
Predlžovací adaptér určený pre všetky typy zberačov.